2019 MEBBİS Öğretmen Performans Değerlendirme Modülü Erişime Açıldı

MEBBİS Öğretmen Performans Değerlendirme Modülü Erişime Açıldı mebbis giriş 17/04/2015 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin  54. maddesine göre “Öğretmen Performans Değerlendirme Modülü” hizmete açılmıştır.

MEBBİS GİRİŞ

Ekranların kullanımı ise şu şekildedir:

Değerlendirme Form İşlemleri-> Değerlendirme Form Giriş (OPD02001)
Bu ekran ilk defa not girişi yapmak için kullanılmaktadır ve sadece görevde olan, Öğretmen, Atölye Şefi, Bölüm Şefi, Laboratuvar Şefi, Müdür Başyardımcısı ve Müdür yardımcısı görevinde olan personel değerlendirme listesinde gözükmektedir.  Buna ek olarak eğer kişiler görevlendirme ise görevlendirme oldukları kurumlar tarafından değerlendirme listesinde gözükecektir. Kişilerin bu ekrandan sadece notları girilecek sonuç çıktısı bu ekrandan alınmayacaktır.

Değerlendirme Form İşlemleri-> Değerlendirme Form Sonuçları (OPD02002)
Bu ekran üzerinden girilen değerlendirme sonuçları öğretmen bazında listelenip çıktı alınacak ve bu çıktılar okul idaresi tarafından imzalandıktan sonra kişinin dosyasına konulacaktır.

Değerlendirme Form İşlemleri-> Değerlendirme Form Düzeltme (OPD02003)
Değerlendirme formları yönetmelik hükümlerine göre ders bitiminden itibaren bu ekran üzerinden 1 ay boyunca kurumlar tarafından düzeltilebilmektedir. Fakat 1 aylık süre verilmesine rağmen düzeltme yapmayan kurumlarımız bu tarihten sonra formları düzeltemeyecektir. Bu durumdaki formlar resmi yazıyla il milli eğitim müdürlüklerine bildirilecek ve düzeltme işlemi il milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılacaktır.  Buna ek olarak yapılan her düzeltmeden sonra mutlaka OPD02002 kodlu Değerlendirme Form Sonuçları ekranından çıktı alınıp imzalandıktan sonra kişinin dosyasına konulacaktır.

İşte o madde:
MADDE 54 ­ (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır.

Değerlendirme ölçütleri olarak Ek­3’te yer alan Form esas alınır. Değerlendirmeler ders yılı bitiminden itibaren bir ay içinde, MEBBİS üzerinde oluşturulacak modül üzerinden gerçekleştirilir. Bu madde kapsamındaki değerlendirmelerin Bakanlıkça duyurulacak usul ve esaslar çerçevesinde, zamanında, nesnel vetarafsız şekilde yürütülmesinden ilgili il milli eğitim müdürü sorumludur. Bu değerlendirmeler öğretmenlere başarı belgesi verilmesinde dikkate alınır.

Değerlendirmelerin yapılmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye ÖğretmenYetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Bakanlık değerlendirmelerin  mebbis üzerinden bitirilmesi talimatı verdi.

MEBBİS Öğretmen Performans Değerlendirme Modülü Erişime Açıldı

MEBBİS Öğretmen Performans Değerlendirme Modülü Erişime Açıldı mebbis giriş 17/04/2015 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin  54. maddesine göre “Öğretmen Performans Değerlendirme Modülü” hizmete açılmıştır.

MEBBİS GİRİŞ

Ekranların kullanımı ise şu şekildedir:

Değerlendirme Form İşlemleri-> Değerlendirme Form Giriş (OPD02001)
Bu ekran ilk defa not girişi yapmak için kullanılmaktadır ve sadece görevde olan, Öğretmen, Atölye Şefi, Bölüm Şefi, Laboratuvar Şefi, Müdür Başyardımcısı ve Müdür yardımcısı görevinde olan personel değerlendirme listesinde gözükmektedir.  Buna ek olarak eğer kişiler görevlendirme ise görevlendirme oldukları kurumlar tarafından değerlendirme listesinde gözükecektir. Kişilerin bu ekrandan sadece notları girilecek sonuç çıktısı bu ekrandan alınmayacaktır.

Değerlendirme Form İşlemleri-> Değerlendirme Form Sonuçları (OPD02002)
Bu ekran üzerinden girilen değerlendirme sonuçları öğretmen bazında listelenip çıktı alınacak ve bu çıktılar okul idaresi tarafından imzalandıktan sonra kişinin dosyasına konulacaktır.

Değerlendirme Form İşlemleri-> Değerlendirme Form Düzeltme (OPD02003)
Değerlendirme formları yönetmelik hükümlerine göre ders bitiminden itibaren bu ekran üzerinden 1 ay boyunca kurumlar tarafından düzeltilebilmektedir. Fakat 1 aylık süre verilmesine rağmen düzeltme yapmayan kurumlarımız bu tarihten sonra formları düzeltemeyecektir. Bu durumdaki formlar resmi yazıyla il milli eğitim müdürlüklerine bildirilecek ve düzeltme işlemi il milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılacaktır.  Buna ek olarak yapılan her düzeltmeden sonra mutlaka OPD02002 kodlu Değerlendirme Form Sonuçları ekranından çıktı alınıp imzalandıktan sonra kişinin dosyasına konulacaktır.

İşte o madde:
MADDE 54 ­ (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır.

Değerlendirme ölçütleri olarak Ek­3’te yer alan Form esas alınır. Değerlendirmeler ders yılı bitiminden itibaren bir ay içinde, MEBBİS üzerinde oluşturulacak modül üzerinden gerçekleştirilir. Bu madde kapsamındaki değerlendirmelerin Bakanlıkça duyurulacak usul ve esaslar çerçevesinde, zamanında, nesnel vetarafsız şekilde yürütülmesinden ilgili il milli eğitim müdürü sorumludur. Bu değerlendirmeler öğretmenlere başarı belgesi verilmesinde dikkate alınır.

Değerlendirmelerin yapılmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye ÖğretmenYetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Bakanlık değerlendirmelerin  mebbis üzerinden bitirilmesi talimatı verdi.

MEBBİS Öğretmenlerin Ayrılma ve Başlama İşlemleri Nasıl Yapılır?

MEBBİS Öğretmenlerin Ayrılma ve Başlama İşlemleri Nasıl Yapılır? Okulların kapanması ile birlikte MEB il içi ve İl Dışı atamalar sonucunda MEBBİS Giriş Üzerinde Öğretmenlerin Ayrılma ve Başlama İşlemleri hakkında detaylı açıklamada bulunacağız.

MEBBİS GİRİŞ

MEBBİS Öğretmenlerin Ayrılma ve Başlama İşlemleri Nasıl Yapılır?

MEBBİS GİRİŞ

 

MEBBİS Öğretmenlerin Ayrılma ve Başlama İşlemleri Nasıl Yapılır? Okulların kapanması ile birlikte MEB il içi ve İl Dışı atamalarsonucunda MEBBİS Giriş Üzerinde Öğretmenlerin Ayrılma ve Başlama İşlemleri hakkında detaylı açıklamada bulunacağız.

MEBBİS GİRİŞ

MEBBİS Öğretmenlerin Ayrılma ve Başlama İşlemleri Nasıl Yapılır?

MEBBİS GİRİŞ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Ücretli, Geçici ve Kadrolu Öğretmenlerin Ayrılma ve Başlama İşlemleri‘ konulu resmi yazı yayımlandı.

Söz konusu yazıda 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılının 17 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirileceği kaydedildi ve eğitim kurumlarında görevli ücretli, geçici ve kadrolu öğretmenlerin ayrılma/başlama ve MEBBİS kayıtları konusunda yapılacak işlemlere yer verildi.

MEB tarafından yayımlanan yazıda şu ifadelere yer verdildi:

Bilindiği üzere 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılının ders bitimi 17/06/2016 tarihinde gerçekleşecektir. Eğitim kurumlarında görevli ücretli, geçici ve kadrolu öğretmenlerin ayrılma/başlama ve MEBBİS kayıtları konusunda aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

Buna göre,

1 – Tüm eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında görevlendirilenler (ücretli öğretmen) ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli geçici usta öğreticilerin ayrılışlarının sağlanarak, MEBBİS’teki görevlendirme kayıtlarının ilçe milli eğitim müdürlüklerince kapatılması,

2 – İnceleme-soruşturma raporu ile başka bir eğitim kurumunda geçici görevlendirilen öğretmenler, inceleme-soruşturma sonuçlanıncaya kadar geçici görevlendirildikleri eğitim kurumundaki görevlerine devam ettirilmesi,

3 – İnceleme-soruşturma işlemi dışında başka bir nedenle (sağlık, eş, norm kadro fazlası, ders tamamlama vb.) görevlendirilen öğretmenlerin ayrılışlarının sağlanarak ayrılma tarihlerinin ilgili modüle bekletilmeden girilmesi,

4 – Çeşitli nedenlere bağlı yer değiştirme işlemi (il içi ve il dışı isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı, inceleme-soruşturma, yargı kararı vb.) gerçekleşen öğretmen ve yöneticilerin ayrılma ve başlama işlemlerinin belirlenen takvim içinde gerçekleştirilerek ayrılma ve başlama tarihlerinin ilgili modüle teklifin benden gelmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim