2019 Mebbis Döner Sermaye Modülü

Döner Sermaye Modülü, döner sermayesi olan kurumlar tarafından kullanılmakta olan ve kullanılması gerekli olan bir modüldür. Genel ya da özel bütçeli kurum ya da kuruluşlarının döner sermaye işlemlerinin takip edilebilmesi amacı ile Maliye Bakanlığı tarafından hizmete sunulmuş olan bir modüldür. Genel ya da özel bütçeli kurum ya da kuruluşlarının tüm harcama ve muhasebe kayıtlarının, giriş ve çıkış içlemlerinin yapılmasına olanak tanımaktadır. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Döner Sermaye Mali Yönetim sistemi hazırlanarak hayata geçirilmesi çalışmaları 2011 yılından itibaren yürütülmeye başlanmıştır. Bu modül içerisinde Bütçe Modülü, Muhasebe Modülü, Personel Modülü, Taşınır Modülü, Harcama Modülü, Gelir Modülü ve Yönetim Modülü yer almaktadır. Bu modüller sayesinde kaynakların ve hizmetlerin daha etkin aynı zamanda da daha verimli bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca kağıt ortamında yapılan yazışmalar ile diğer giderlerin de azaltılması ve kaynak israfının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Çağımızın internet çağı olduğunuz da düşünürsek devlet kurumlarının harcamalarını ve gelirlerini ayrıca da diğer özlük işlerinin de internet ortamında daha hızlı ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebileceği de kaçınılmaz bir gerçektir. Bununla birlikte harcama birimleri tarafından gerçekleştirilen harcamalar ile gelir gider tablolarının daha doğru bir şekilde ve mükerrer kayda sebep olmaksızın daha sağlıklı tutulması da sağlanabilmektedir. Bu sayede de kaynakların kullanımı ilgili kurum ya da kuruluşun yöneticileri tarafından takip edilebilmektedir. Ayrıca döner sermayeli kurum ya da kuruluşlarda gelirlerin personele ödenmesi gibi pek çok işlem hataya sebebiyet vermeksizin yapılabilme imkanı sunmaktadır.

Yöneticilerin ya da onay makamları kurumlarda gerçekleştirilen iş ve işlemleri bir rapor şeklinde alabilme imkanı da bulunan Döner Sermaye Modülü ile kurumların mali konularını daha iyi denetleyebilme imkanına da sahip olmaktadırlar. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda gelir gider tabloları ile ödemeler de rapor olarak oluşturulabilme ve dökümü alınabilmektedir. Bilgisayar ve internet çağının getirdiği yenilikleri yakında takip eden devlet kurum ve kuruluşları da kendisini bu alanda yenilemektedir. Döner Sermaye Modülü ile Genel ya da özel bütçeli kurum ya da kuruluşlarının gelir gider işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Bir cevap yazın