2019 Öğretmenler 2012 İl İçi Alan Değiştirme

Alan değiştirmek isteyen öğretmenlerin başvurdukları öğretmenler 2012 il içi alan değiştirme sisteminde görev yaptıkları alanda ihtiyaç duyulan okullarda yapılacaktır. Yıl içinde özür durumundan dolayı yer değişim yapan öğretenler bu durumdan yararlanamayacaklar. Başka bir ilde eğitim sunmak için tayin talep eden öğretmenler boş kontenjan açıklığını beklerken, bu sisteme başvurdukları takdirde tayin talebinden vazgeçiş olacaklardır. Öğretmenler 2012 il içi alan değiştirmeden yararlanabilmek için mezun oldukları alan haricinde başka bir alana da atanmış olması gerekmektedir. Birden fazla alanda öğrenimlerini bitirmeleri gerekiyor. Halen görevde yaptığı alan haricinde, farklı bir alanda yükseköğrenimini tamamlayan öğretmenler bu değişimden yararlanabilecekler. Öğretmenlerin internet üzerinden başvurularını tamamlamadan önce, mezuniyet bilgilerini, hizmet sürelerini, puanlarını incelemeliler. Herhangi bir farklılık olmamasına özen gösterilmeli ve tüm güncellemelerin kontrollerinden sonra elektronik başvuru ile alan değişikliği talep edebilirler. İşlemlerini tamamlayan öğretmenler, başvurma bilgileri ile görev yaptıkları okul müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Okul müdürlükleri tarafından geçerli şartları taşıdığı düşünülen öğretmenlerin bilgilerini ve talepleri il milli eğitim müdürlükleri tarafından onay verilmesi istenilecektir. Onay alan öğretmenler belgelerini bir yıl süre ile saklamalıdır.

Daha ayrıntılar bilgiler için gerekli her şeyi internetten araştırabilir ya da sistemlerinizden bakabilirsiniz. Kimya ve Biyoloji öğretmenleri fizik ve teknoloji alanlarına geçebilirler. Coğrafya ve tarih alanındaki öğretmenler Sosyal Bilgilere geçmesi olanaklar arasındadır. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Türkçe alanına geçmelerinde de alan değiştirmede geçerlidir. Hiçbir ek alana sahip olmayan öğretmenler ya da sınıf öğretmenleri dilerlerse Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği ve Teknoloji Tasarım bölümü için alan değişikliği yapabilirler. Bazı durumlarda ilkokuldan, ortaokula veya liseye geçiş bulunmamaktadır ama liseden diğer öğrenim okullarına geçebilirsiniz. Öğretmenler 2012 il içi alan değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, tercih yaparken kendi bulundukları il sınırları içerisinde en fazla 25 öğrenim yerini tercih edebilirler. Alan değişikliği için başvuran öğretmenlerin, alan değişiklikleri ve tercihleri de göz önüne alınarak hizmet puanı yönünden mütehakkim olanlar, talep duyulan eğitim kurumlarına bildirilecektir. Başka bir meslektaşı ile eşit puanlara sahip öğretmenlerin hizmet sürelerine göre öncelik tanınacaktır.

2019 Müdür atamasında MEBBİS’de sorun var

İlk Defa ve Yeniden Müdür Görevlendirme Başvuru ekranı açılmıştır. Başvurular 18-22 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden yapılacaktır.

Başvuru İşlemleri/Yöneticilik Başvuruları/İlk Defa ve Yeniden Müdür Görevlendirme Başvurusu modülünde öğretmenlere yetki verilmiştir.

 

Başvurular 18-22 Eylül tarihleri arasında açık kalacaktır.

 

Fakat 75 puan altında değerlendirme puanı bulunan okul müdürlerimiz başvuru yapamamaktadır.

 

Halbuki;

 

10.06.2014 Tarihli ve 29026 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğinin “Mevcut yöneticiler” başlıklı Geçici 1. maddesi 2. fıkrasında; “(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre yöneticilik görevi 2013-2014 ders yılının bitiminde sona eren müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar görevlerine devam eder.” hükümleri ve,

 

“İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru” başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasında; “(2) Müdürlük görev süresi uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş olanlar ile duyurunun yapıldığı tarihten önce müdürlük görevinde bulunmamış olup duyurunun son günü itibarıyla 5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen şartları taşıyanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınır.” hükümleri bulunmaktadır.

 

Bu hükümler uyarınca Yönetmeliğin “Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme” başlıklı 22. maddesi hükümlerine göre yerlerine görevlendirme (atama) yapılmayan okul müdürlerinin görevleri devam ettiğinden İlk Defa ve Yeniden Müdür Görevlendirme Başvuru ekranına başvurmak için girdiklerinde “Halen yönetici oldugunuz için başvuru yapamnazsınız” uyarısı ile karşılaşmaktadır.

 

Yönetici atama başvuru modülünün Yönetmeliğin “İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru” başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasındaki hükümlere göre düzeltilmesi,

 

Yönetmeliğin “Mevcut yöneticiler” başlıklı Geçici 1. maddesi 2. fıkrasına göre görevi devam eden 75 puan altında değerlendirme puanı bulunan okul müdürlerimizin de başvurularının alınması gerekmektedir.

 

Ahmet KANDEMİR